Esa Kinnusen sukuseuran viirin/isännänviirin synnystä

Sukuviirin tekeminen ja siihen liittyvien symbolien miettiminen oli ollut jo kauan ajatuksissani, paljon ennen kuin sukuseuran taholta esitettiin pyyntö sen tekemisestä.

 Kun sain sukuseuralta tehtävän, aloitin varsinaisen työn tutustumalla heraldiikan sääntöihin, jotka asettavat tiukat rajat viirin väreille ja muodolle. Viiriin pyrin saamaan kaiken, mitä Esa Kinnusen sukuseuran viiriin ja isännänviiriin ensisijaisesti tulisi kuulua huomioon ottaen heraldiikan tiukat säännöt ja suvun historian. Tavoitteenani oli tehdä selkeä ja suvuan menneisyyttä kuvaava viiri.

 Viirin pohjaväriksi valitsin hopean, viirin yläosan tuli musta havukoro. Keskellä viiriä musta metso, jonka molemmilla puolilla on kultaiset tähkäpäät. Yläosan havut ovat oleellisia elementtejä sekä Esan että koko Kinnusten suvun toimeentulona ja suuren mielenkiinnon ja harrastusten kannalta. Rukiin tähkäpäät kuvaavat maanviljelyä, mikä elinkeino on pitkään kuulunut suvun jokapäiväiseen elämään. Tähkäpäisen seitsemän jyvää kuvaavat Esan seitsemää lasta, joista suku on edelleen kasvanut

Viirin keskellä oleva metso kuvaa metsästystä, joka on ollut huonoina aikoina tärkeä osa elämistä ja ruan hankintaa. Metsästys on aina ollut suvun jäsenille myös mieluinen harrastus ja sitä se on edelleen. Metso symbolisoi myös Keski-Suomea, joka on ollut kautta aikojen suvun alkukotina.

Olen ylpeä siitä, että ehdotukseni viiristä tuli hyväksytyksi suvun symboliksi. Toivon, että sukumme viiri on kaikkien jäsenten kotona ja että se muistuttaa meitä jokaista esi-isiemmi työstä ja sukumme kunnioittamisesta. Haluan sen myös kuvaavan kasvavan sukumme voimaa, yhteenkuuluvuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Muurame 12.5.2007

Kauko Kinnunen